Energetische massage

Massage is aangeraakt en geraakt worden. Dat aanraken verandert ons niet alleen fysiek maar het beïnvloedt je totaliteit. Een energetische massage is een relaxerende en ontspannende massage. 


Werkwijze en technieken


Eerst spreek ik met je om de energie aan te voelen en te harmoniseren. Dit doen we met een hapje en een drankje.

Tenslotte krijg je een uitgebreide energetische massage.

Aangeraakt worden is een basisbehoefte van de mens. Deze massagebehandeling met warme oliën geeft een gevoel van rust en welzijn. Het heeft een helende werking. Door de traagheid van de massage stimuleer ik de bloedsomloop, spieren en het zenuwstelsel zodanig dat ik je de levensenergie in beweging breng. Tijdens de massage open ik de energiekanalen om de geblokkeerde energie af te voeren.


Door deze vorm van massage, wordt de mens dichter bij zichzelf en zijn levensenergie gebracht. Ieder persoon wordt behandeld met warme oliën om soepele glijdende bewegingen te kunnen maken. De oliën hebben een kalmerende werking op het lichaam . Na de massage is er tijd en ruimte om nog even na te genieten.


Een energetische massage is een relaxerende, sensitieve massage van het hele lichaam. De gebruikte technieken zijn een combinatie van handelingen uit verschillende reeds bestaande massagevormen. Hierbij baseer ik me hoofdzakelijk op de Shiatsu, reflexologie, sensitieve massage, Reiki, het doorgeven van energieën en het bevorderen van energiedoorstromingen. Het sensitieve van de massage zit in het fijngevoelig waarnemen van het lichaam met zijn specifieke geschiedenis, vorm, zijn eigen spanningen en behoeften.


Ik benader de persoon in zijn totaliteit als mens met respectvolle aandacht. Vooral de structuur en de samenhang van het lichaam krijgen speciale aandacht. Daardoor werkt deze massage ook sterk verbindend en helend. De invloed ervan kan heel wat verder gaan dan enkel relaxatie, wat op zich niet slecht is. Door deze vorm van massage, wordt de mens dichter bij zichzelf en zijn levensenergie gebracht. Hij leert zichzelf bewust als geheel ervaren: lichaam, geest en ziel. Hij leert zichzelf ook beter kennen, meer aanvaarden, liever zien, ... kortom zich beter voelen.